چشم انداز ما

یگ بنگاه اقتصادی پیشرو و ثروت آفرین که با محوریت فرصت و دانش در راستای سود آوری از فرصت های کالا و خدمات درون و برون مرزی پروژه هایی که مزیت پایدار و نهفته دارند را شناسایی می کند و سپس با ایجاد برندهای ارزش افزوده و توسعه بازار از آنها سودآوری پایدار حاصل می نماید.

هلدینگ دانا سپند با تمرکز بر تسهیل در فرآیند صادرات و افزایش قابلیت‌های تجاری تولیدکنندگان، به عنوان یک رهبر برجسته در حوزه صادرات جهانی شناخته می‌شود. چشم‌انداز ما در حوزه صادرات به شکل زیر است:

1. پیشرفت فرآیند صادرات:

– توسعه فناوری‌های نوین در فرآیند صادرات به منظور سرعت بخشیدن به مراحل گوناگون.
– ایجادبسترهای جامع جهت سهولت در مدیریت و پیگیری اطلاعات صادراتی.

2. ارتقاء توانمندی‌های تولیدکنندگان:

– ارائه خدمات مشاوره‌ای متخصص به منظور بهبود فرآیندهای تولید و کیفیت محصولات.
– ایجاد بسترهای همکاری برای تبادل دانش و تجارب بین تولیدکنندگان.

3. حضور برجسته در بازارهای جهانی:

– ترویج برند ملی در بازارهای خارجی و ایجاد تصویر مثبت از کیفیت محصولات تولیدی.
– ایجاد روابط استراتژیک با شرکای تجاری بین‌المللی به منظور گسترش بازارهای هدف.

4. ترویج مفهوم تجارت پایدار:

– تشویق به استفاده از روش‌های تولید پایدار و دوستدار محیط زیست.
– ارتقاء اقتصاد سبز و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در زنجیره تأمین.

5. مشارکت فعال در توسعه اقتصادی:

– ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد ملی از طریق توسعه صادرات.
– حمایت از پروژه‌های نوآورانه و تحقیقاتی جهت ایجاد محصولات با ارزش افزوده بالا.

این چشم‌انداز، تعهد ما به ارتقاء صنعت صادرات و توسعه پایدار را نمایان می‌سازد و نشان‌دهنده این است که ما با تکیه بر همکاری با تولیدکنندگان، به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در فرآیند جهانی شدن اقتصادکشور عمل می‌کنیم.