ماموریت و اهداف ما

 ما به عنوان شریک اصلی تولیدکنندگان، با ارائه خدمات و راهکارهای نوآورانه، آنها را در فرآیند صادرات و بهبود دسترسی به بازارهای بین‌المللی یاری میکنیم و همچنین بر رشد اقتصاد پایدار کشور، مثمر ثمر واقع خواهیم شد.

ماموريت شركت(Mission) :

تامین رضایت ذینفعان داخلی و خارجی و رعایت کیفیت مطلوب محصولات و خدمات با در نظر گرفتن کلیه الزامات ملی و بین المللی .

چشم انداز پنج ساله شركت (Vision):

قرار گرفتن در زمره 3 شرکت برتر ملی صادر کننده در زمینه  محصولات غذایی،شیمیایی و شوینده

اهداف کلان (Goals):

 

1- افزایش رضایت مندی ذینفعان

2- ارتقای سطح کیفیت محصولات

3- افزایش درامد ناشی از واردات ،صادرات و فروش داخلی

4- افزایش سطح دانش سازمانی

5- بهبود مستمر فرایند های سازمان و توسعه سیستم های مدیریت

مديريت اين شركت استقرار سيستم مديريت كيفيت برمبناي استاندارد ISO9001:2015    را بعنوان الگو جهت رسیدن به اهداف فوق قرارداده است، این ماموریت و اهداف به شرکت امکان می‌دهند تا نقش مهمی در تحولات اقتصادی و تجاری کشور ایفا نماید و به توسعه پایدار و رشد جهانی کمک کند.