افتخارات

اخذ گواهینامه های ISO 9001:2015, 10002 , 10004

ثبت شرکت در آلمان و فرانسه برای توسعه بازار آفریقا و تسهیل پرداخت های بین المللی

اجرای دستورالعمل رسیدگی به شکایت مشتریان

توسعه بازار از طریق مشارکت فعال با یک شرکت فرانسوی در غرب آفریقا

توسعه زیرساخت های مالی از طریق شرکت های آلمانی و آسیای شرقی

بهبود توزیع در عراق و نیجریه

بهبود توزیع در ساحل عاج با بکارگیری نیروی مستقر در بازار هدف

صادرکننده منتخب صندوق ضمانت صادرات ایران در سال 1397

صادرکننده نمونه و ممتاز استان در سال های 1394 تا 1401

صادرکننده قابل تقدیر ملی در سال 1402

صادر کننده شایسته تقدیر سال 1402

کسب رتبه دوم شرکت های مدیریت صادرات از سازمان توسعه تجارت ایران

عضو هیئت مدیره انجمن شیرینی و شکلات

عضو هیئت مدیره شتاب دهنده صادرات

شرکت منتخب مدیریت صادرات توسط سازمان صنایع کوچک ایران در سال های 1396 و 1392

عضو اتاق مشترک ایران و عراق

عضو اتاق مشترک ایران و سوریه

عضو اتاق مشترک ایران و آلمان

عضو اتاق مشترک ایران و آفریقا

عضو ثبت شده دپارتمان تامین سازمان ملل متحد (UNDP)