دپارتمان مواد شوینده

دپارتمان شوینده در شرکت مدیریت صادرات دانا سپند با مسئولیت تضمین کیفیت و استانداردهای بهداشتی محصولات، پالایش فرآورده‌ها و حفظ استانداردهای بهینه‌ی سازمان مشغول به فعالیت است. این دپارتمان با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و تخصص کارشناسان ماهر، نقش بسزایی در ارتقاء مراحل تولید و ارائه محصولات صادراتی دانا سپند ایفا می‌کند.

ماموریت:

ماموریت دپارتمان شوینده در شرکت مدیریت صادرات دانا سپند، تضمین ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات شرکت در تمام مراحل فرآیند تولید و توزیع می‌باشد. این دپارتمان با تلاش در جهت بهبود فرآیندهای پالایش و تصفیه، به عنوان یک نیروی حیاتی در زنجیره تأمین، به مشتریان داخلی و خارجی اعتماد و رضایت فراهم می‌آورد.

اهداف:

1. تضمین کیفیت:
– تحقق از استانداردهای بین‌المللی و ملی در تمام مراحل تولید و پالایش.
– ارتقاء فرآیندهای مدیریت کیفیت به منظور افزایش دقت و اعتبار در تولید.

2. پایداری پذیری:
– کاهش مصرف منابع طبیعی و انرژی در فرآیندهای تولید.
– ارتقاء فناوری‌های سبز و دوستدار محیط زیست در فعالیت‌های دپارتمان.

3. ارتقاء توانمندی کارکنان:
– ارائه دوره‌های آموزشی جهت افزایش دانش و مهارت‌های پرسنل.
– تشویق به فرهنگ کار تیمی و همکاری موثر در دپارتمان.

4. پیشگیری از نقص و تضمین بهداشتی:
– بررسی و نظارت مداوم بر فرآورده‌ها به منظور جلوگیری از تولید محصولات ناسازگار با استانداردهای بهداشتی.

5. راهبری بهینه فرآیندها:
– بهبود مداوم فرآیندهای تولید و پالایش جهت افزایش بهره‌وری و کاهش هدرهای مواد و انرژی.

این اهداف و ماموریت‌ها، دپارتمان شوینده را به عنوان یک بخش موثر در مسیر توسعه و پیشرفت شرکت مدیریت صادرات دانا سپند معرفی می‌کنند.

مهدی بذال

مدیر دپارتمان مواد شوینده

Phone: +98 21 72856683