اسناد صادرات

ما با ارائه کلیه اسناد استاندارد صادرات از جمله پیش فاکتور، فاکتور تجاری، Packing List و... از فروش شما پشتیبانی می کنیم.

راه حل های تامین مالی تجارت

استفاده از LC غیر قابل برگشت، تایید شده و قابل انتقال برای ارسال محموله های صادراتی

لجستیک

از تامین کننده تا مصرف کننده بین المللی، ما به مدیریت کارآمدترین مسیر به بازار کمک می کنیم. ما با چندین شرکت حمل و نقل کار می کنیم تا بهترین نرخ ها، سریع ترین چرخش و هماهنگی اسناد صادرات را پیدا کنیم.

بومی سازی محصول و خدمات

ما به تطبیق محصولات و خدمات شما برای مطابقت با تقاضا در بازارهای محلی و جهانی کمک می کنیم.

تحقیق و تحلیل بازار

ما به شناسایی عوامل کلیدی برای نفوذ به بازار جدید و متمایز شدن از رقبا کمک می کنیم.

بومی سازی بازاریابی

بومی سازی بازاریابی

ارزش محصولات، برندها و خدمات خود را با تغییر محلی به مشتریان منتقل کنید.

مکان یابی کانال های توزیع

مکان یابی کانال های توزیع

ما بهترین شبکه های توزیع برای محصولات و خدمات شما، شناسایی و پیشنهاد می دهیم.

فروش و توسعه کسب و کار

فروش و توسعه کسب و کار

ما استراتژی های پیش از فروش و پس از فروش را برای توسعه ارزش بلندمدت در بازار هدف ارائه می دهیم.

مشاوره بازرگانی

مشاوره بازرگانی

ما تمام جنبه های مرتبط با مدل کسب و کار شما را در نظر می گیریم و پیشنهادی همه جانبه، قوی و موثر ارائه می دهیم.