تاریخچه شرکت دانا سپند

تاریخچه
office-1-1
شهریور 1385

تاسیس شرکت دانا

تاسیس شرکت مدیریت تجارت بین الملل دانا سپند

image-exhibition6
1386

شرکت در نمایشگاه اربیل عراق

اولین حضور در نمایشگاه اربیل عراق به عنوان شرکت مدیریت صادرات

office-3
1389

تاسیس دفتر اربیل شرکت داناسپند

شرکت دانا سپند در اربیل عراق به عنوان شرکت مدیریت صادرات دفتر تجاری خود را تاسیس کرد

stands
1389

نمایشگاه ISM

اولین حضور در نمایشگاه Food &Snack دبی (ISM فعلی)

Gulfood-Big-noisy-and-very-intense
1392

نمایشگاه گلفود دبی

اولین حضور در نمایشگاه گلفود دبی

dana-94
1394

صادر کننده نمونه استان

انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان

dana-95
1395

صادر کننده نمونه استان

انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان

grade-95
1395

اخذ گرید (دو)، در شرکت مدیریت صادرات

اخذ گرید (دو) شرکتهای مدیریت صادرات از سازمان توسعه تجارت

dana-96
1396

صادر کننده نمونه استان

انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان

909299_107
1396

صادر کننده منتخب ایران

شرکت مدیریت صادرات منتخب از سوی سازمان صنایع کوچک ایران

Alvita
1396

ثبت برند آلویتا

آغاز به تولید محصولات بیسکویت و تنقلات با برند آلویتا

dana-97
1397

صادر کننده نمونه استان

انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان

dana-97-2
1397

صادر کننده منتخب صندوق

صادرکننده منتخب صندوق ضمانت صادرات

dana-98
1398

صادر کننده نمونه استان

انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان

office-4
1398

آغاز به کار دپارتمان شیمیایی

 شروع به کار دپارتمان شوینده و شیمیایی

dana-99
1399

صادر کننده قابل تقدیر استان

انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه و قابل تقدیر استان اصفهان

noorsin-2-1
1399

ثبت برند نورسین

آغاز به تولید محصولات پاستا و اسپاگتی با برند نورسین

b15095
1400

صادر کننده نمونه استان

انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان

afif
1400

ثبت برند عفیف

آغاز به تولید محصولات شوینده با برند عفیف

iranian-emc-company-danasepand-exemplary-exporter (1)
1401

صادر کننده نمونه استان

انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه استان اصفهان

dana-1402
1402

اخذ عنوان صادرکننده شایسته تقدیر ملی

کسب عنوان صادرکننده شایسته تقدیر روز ملی صادرات در سال 1402